Æres Medlem modtagere

2007
Connie Jørgensen - Fhv. Bestyrelsessekretær
Gunnar Olsen - Fhv. Kasserer

2008
Inga Petersen - Støttestaben igennem 21 år
Helge Henriksen - Fhv. RVGs Venners bestyrelse
 
2012
Klaus Andersen - Gardens trofaste og evige fan
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kvædevej 12, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 40590815