At være Garder / Tegn og medaljer / Fortjenst tegn og medaljer

Fortjenst tegn og medaljer

Fortjenst tegn og medaljer
                                                              
 ÅRETS GARDER    
Tildeles: En god kammerat, der udviser den rette garderånd, og har høj moral omkring fremmøde til undervisning og arrangementer.

Der skal udvælges to gardister iblandt gardens aktive medlemmer - vælges af den siddende bestyrelse. Der overrækkes yderligere et bevis, samt et blåt skråbånd med teksten "Årets Garder efterfuldt af årstal" - skråbåndet bæres kun på dagen og er efterfølgende personlig ejendom. Titlen kan kun opnås flere gange under gardistens aktive tid i Garden
 
 
Rødt/Hvidt Krydsbånd med guld medalje
Tildeles to gardister årligt.
 
Efter Året for medaljen bæres herefter et spænde:
 
Årets Gardere 2019:
Sascha Dalsø Hansen og Victoria Henriksen

  
     
 FLIDSMEDALJEN    
Tildeles én gardist årligt.
Tildeles: For synligt at have dygtiggjort sig på sit instrument, sin funktion, eller på anden måde har udviklet sig bemærkelsesværdigt. Der skal udvælges en gardist iblandt gardens aktive medlemmer - vælges af den siddende bestyrelse. Medaljen blev stiftet ved Ruds-Vedby Gardens 24 års fødselsdag
   
Flidsmedaljen

Blåt/Gult/Rødt Krydsbånd med guld medalje
 
 
Flidsmodtager 2019:
Malene Schack Rasmussen
   
   
     
FORTJENSTMEDALJE    
Tildeles:
For at være en god kammerat, der vedholdende udviser den rette garderånd, og har høj moral omkring fremmøde til undervisning og arrangementer.
For en vedholdende indsats til gavn for Ruds-Vedby Gardens formål og virke.
Fortjenstmedaljen kan tildeles til Gardens aktive medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, daglig ledelse, instruktører og hjælpeinstruktører samt personer, der med anden tilknytning til Ruds-Vedby Garden gennem mange år har gjort en helt enestående indsats for foreningens formål og virke.
   
Fortjenstmedaljen
 
Krydsbånd Rødt/hvidt/blåt/guld/sølv med sølv medalje
 
 
     
 ÅRETS LEDER    
Tildeles:

For en frivillig lederindsats til gavn overfor Ruds-Vedby Gardens aktive medlemmer, formål og virke.

For at kunne kandidere skal lederen have været aktiv i et helt kalenderår.

Gardisterne vælger deres bud på Årets Leder via demokratisk hemmeligholdt afstemning. Denne medalje bæres fra udnævnelsen til næste års fødselsdagsparade. Herefter bæres denne sild. Der overrækkes yderligere et bevis, samt et bordeaux skråbånd med teksten "Årets Leder efterfuldt af årstal" - skråbåndet bæres kun på dagen og er efterfølgende personlig ejendom.
Der er en pause på hele 11 år pga bestyrelsen fra 1988 - 1995 samt instruktører var blevet valgt til årets leder, og da bestyrelsen kun var på fem personer blev det besluttet, at holde Årets Leder påskønnelsen i bero i den nævnte perioden. Igen i 2006 kom medaljen atter på banen igen.
Hertil skal nævnes, at den første periode med Årets Leder (1988 - 1996) fik Årets Leder et keramikfad - da Årets Leder påskønnelsen blev genoptaget får Årets Leder nu en medalje - dette har det været siden.
   
Krydsbånd Bordeaux med tilhørende spænde
 
 
Årets Leder 2019: Anders Marin Sommer
   
 ÆRES MEDLEM    
Ruds-Vedby Garden har indtil videre udnævnt fire æresmedlemmer af garden. Disse har gjort noget særligt for Garden, på deres måde, igennem alle årerne Ruds-Vedby Garden har eksisteret.
 
Tildeles:
  • For en mangeårig vedholdende indsats til gavn for Ruds-Vedby Gardens formål og virke, eller
  • For et lokalt udviklende engagement til gavn og glæde overfor de frivillige forenigsliv i Ruds-Vedby Garden med fokus på børne- og ungdomsarbejdet, såvel en mangeårig skabende synlighed, dels i forhold til det omkringliggende samfund, men som også har beriget andre regionalt og nationalt.
Udnævnelsen til æresmedlem kan ikke tildeles Ruds-Vedby Gardens aktive børn og unge.
   
Krydsbånd Blåt/hvidt/rødt/hvidt/blåt med sølv medalje, med tilhørende spænde
 
     
GREVE INGOLFS FORTJENSTMEDALJE
  
Tildeles:

For påskønnelse at den indsats, der er ydet af en garderpige eller -dreng med henblik på at fremme god korpsånd, godt kammeratskab, fælles trivsel imellem gardere og ledere, men også den personlige indsats for at dygtiggøre sig på sit instrument.

 

Tildeling:
Dette sker ved Landsgardeforeningens Protektors - Greve Ingolf af Rosenborg, beslutning efter bedømmelse af indkomne indstillinger, foregår én gang årligt.
Hæderstegnet kan kun tildeles drenge og piger, der er aktive medlemmer af en garde, som deltager i Landsgardeforeningens aktiviteter. Der tildeles kun to medaljer årligt, nemlig én til en garderpige og én til en garderdreng.
   
Krydsbånd Elefantblå med guld medalje, med tilhørende spænde  
 
Titlen er i Ruds-Vedby Garden regí kun blev givet til garder:
Rikke Marin Petersen - Marchtromme, 2007
     
LANDSGARDEFORENINGENS FORTJENSTMEDALJE I BRONZE
Bronzemedaljen tildeles som påskønnelse af modtagerens aktive deltagelse på lokalt plan tillige med en engageret indsats til fremme af Landsgardeforeningens børne- og ungdomsarbejde
 
Krydsbånd Rød/smal Grøn/smal Blå/Hvid/Rød med bronze stribe
 
Påskønnelsen i Ruds-Vedby Garden regí er kun blev givet til to ledere:
- Stine Marin Pedersen - Daglig Leder, 2007
- Per Vestergaard - Næstformand, 2013
- Lene Ager, Uniformsansvarlig, 2018
- Ann-Sofie Kofod Ager, Marchfløjte, 2019
     
LANDSGARDEFORENINGENS FORTJENSTMEDALJE I SØLV
Sølvmedaljen tildeles som påskønnelse af modtagerens bemærkelsesværdige og engagerede medvirken i det kulturelle og sociale arbejde, lokalt og nationalt inden for børne- og ungdomsarbejde under Landsgardeforeningen.
 
Krydsbånd Smal rød/smal sølv/smal rød/hvidt/rødt med sølv medalje, med tilhørende spænde
 
Påskønnelsen i Ruds-Vedby Garden regí er kun blev givet til en garder:
Rikke Marin Petersen - Marchtromme, 2011
     
LANDSGARDEFORENINGENS FORTJENSTMEDALJE I GULD
Guldmedaljen tildeles som påskønnelse af modtagerens særdeles bemærkelsesværdige og engagerede kulturelle og sociale indsats for børne- og ungdomsarbejde under Landsgardeforeningen såvel lokalt, nationalt som internationalt.
 
Krydsbånd Smal rød/smal guld/smal rød/hvidt/rødt med guld medalje, med tilhørende spænde
 
Påskønnelsen er i Ruds-Vedby Garden regí kun blev givet til en leder:
Carsten Petersen - Formand og stifter, 2003
 
 
 
 
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kalundborgvej 45, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 23429143