Hvad giver Garden til børn og unge?

Det det der er kendetegnede ved Ruds-Vedby Garden er:
  • MUSIK
  • SAMMENHOLD
  • TRIVSEL
  • DANNELSE
  • OPTRÆDENER
  • REJSER I IND- OG UDLAND
Udover den musik der spilles og skabes, så giver RUDS-VEDBY GARDEN inklusion, dannelse, visdom og viden, tapperhed og mod, medmenneskelighed, retfærdighed og selvbeherskelse.
- Og helt naturligt udvikles der gennem musikken en interesse og stor glæde ved fokuseret øvning, man lærer et instrument og man lærer at indgå i det musikalske fællesskab.

Ruds-Vedby Garden lærer garderne mestring og kompetence, samt relationer til andre.
 
HOS OS opbygges robust karakter, og hvor mobning ikke er eksisterende. Men vores børn og unge møder verden med gå-på-mod, rummer sårbarhed og nederlag, men også visdom og tolerance.

VORES GARDERE (jeres børn) lærer om dannelse, at være en del af en helhed og derigennem tilegner sig forståelse for hinandens styrker og svagheder, samt udvikler bevidsthed om egne ressourcer.
 
GARDEN fremmer gensidig respekt, forståelse, men også disciplin indgår i aktiviteterne, hvilket udgør et forpligtende fællesskab på tværs af alder, og styrker de sociale kompetencer! Det styrker tilegnelsen af livsfærdigheder, der alt andet lige ruster den enkeltes personlige udvikling og intellekt
 
Kom ned og besøge os, bliv en del af en Garde, der udvikler børn og unge.
 
Det første billede er vores 2 garderpige og formand, som alle blev hædret for deres indsats. De to garderpiger Sascha og Victoria blev Årets Gardere. Vores formand blev Årets Leder, stemt på af garderne selv ved demokratisk og hemmeligholdt afstemning.
 
Det mindste billede er fra DM for Bygarder 2019, hvor vores garderpige Sascha blev valgt som blomsterpige. Hun overrakte blomster til Grevinde Sussie af Rosenborg, da hendes mand, Hans Excellence, Greve Ingolf af Rosenborg, er protektor for Landsgardeforeningen.
Landsgardeforeningen er en sammenslutning af Danske Bygarder, som netop afholder DM.
 
Det tredje billede viser hvordan store gardere får ansvar for de mindre gardere, og lærer dem b.la. musikalske færdigheder. Det er meget vigtigt for os, at udvikle garderne og dette gør vi b.la. ved at have hjælpeinstruktører. Det vil sige, store gardere som hjælper til med den musikalske undervisning.
 
 
 
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kalundborgvej 45, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 23429143