Garden / Instruktører

Instruktører

Mikkel Vangkilde
Overordnet musisk ansvarlig
Underviser i:
- Marchtromme
- Tungt slagtøj
- Samspil og gruppesamspil
Ulrik Gustav Hansen
Fløjteinstruktør
Underviser i:
- Marchfløjte
- Samspil og gruppesammenspil
Ann-Sofie Kofod Ager
Hjælpeinstruktør
Underviser i:
- Marchfløjte
- Musik og sjov
- Samspil
Emil Neumann
Trommeinstruktør
Underviser i:
- Marchtromme
- Tungt slagtøj
- Vibrafon
- Samspil og gruppesammenspil
Signe Lærke Due
Hjælpeinstruktør
Underviser i:
- Marchfløjte
- Klokkespil
Malene Schack Rasmusen
Hjælpeinstruktør
Underviser i:
- Marchtromme
- Tungt slagtøj
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kvædevej 12, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 40590815