At være Garder / Tegn og medaljer / Instrument- og funktions tegn

Instrumenter og funktioner - tegn

TALSGARDER  
Gardisterne vælger, med hemmeligholdt demokratisk afstemning, hvert år to talsgardere der sidder pr. 1. September til 1. September året efter
   Rødt/gult/grønt spænde
Siddende talsgardere d.d.
Signe Lærke Due og Sacha Møller-Foldal
 
  
   
ÅRETS GARDERSMIL
 
Bestyrelsen vælger hvert år én gardist til at modtage hyldelsen som "Årets Gardersmil" - Igennem hele året skal gardisten have sat sit præg på arrangementerne via gardistens smil. Årets gardersmil kan kun opnås én gang imens gardisten er aktiv.
                          
 Gul/sort snor
 
Årets Gardersmil 2019:
Mads Hansen
   
   
 TAMBOURMAJOR  
  Guld snor
   
FANELØJTNANT OG FANESERGENT
               
  Sølv snor
   
 FANEVAGT  
   Blå/Rød snor
   
 DIRIGENT  
                              Mærke siddende på nederst på uniformsærmet - sølv lyre på rødt mærke
   
 KONCERTMESTER OG VICEKONCERTMESTER
   Gul/blåt snor med to kvaster
   
TROMMESTEMMEMESTER  
 Blå/hvid sløjfe
   
 MARCHTROMME OG TUNGT SLAGTØJ
  Blå/hvid snor
   
TRIPLETROMME  
   Blå/hvid snor med to kvaster
   
MARCHFLØJTE OG DISKANT  
   Hvid/grøn snor
   
KLOKKESPIL  
   Rød/hvid snor
 
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kalundborgvej 45, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 23429143