At være Garder / Tegn og medaljer / Års stjerner

Års Stjerner

Årsstjerner
Beskrivelse:
     
     
     
1-års stjerne
 
Ved to år i Garden sættes
yderligere en 1-års stjerne
på og så fremdeles.
     
     
 
 
 
 5-års stjerne
 
Når man har gået fem år i
Garden sættes denne
stjerne på og 1-års stjernerne
optil fem år tages af.
 
     
   
6-års stjerne
 
Når man har gået seks år i Garden sættes denne stjerne på og 5-års stjerner tages af.
Ved ni år sættes en 1-års stjerne på og så fremdeles
     
   
8-års stjerne
 
Når man har gået otte år i Garden sættes denne stjerne på og de stjerner op til tages af.
Ved ni år sættes en 1-års stjerne på og så fremdeles 
 
 
 
 
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kalundborgvej 45, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 23429143