At være Garder / Tegn og medaljer / Yderligere påskønnelser

Yderligere påskønnelser

20 ÅRS JUBILÆUMSMEDALJE                                                      
Der blev indstiftet en 20 års jubilæumsmedalje i anledning af Ruds-Vedby Gardens 20 års jubilæum tilbage i 2007. Medaljen blev tildelt alle aktive gardister på daværende tidspunkt, samt bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer, gamle gardister og hjælpere på dagen.
Krydsbånd Blå med bronze medalje
   
KINA MEDALJEN                               
I anledning af Ruds-Vedby Gardens udlandsrejse til Kina, 13. juli - 21. juli 2010, blev der stiftet en Kina medalje. Denne medalje blev overrakt på Den Kinesiske Mur 26. juli 2010 til alle aktive gardister, bestyrelse og den deltagende supporterkreds samt Gardens rejseleder og de to kinesiske guider.
                Krydsbånd Rødt/gult med guld medalje25 ÅRS JUBILÆUMS MEDALJE                                                      
I anledning af Ruds-Vedby Gardens 25 års jubilæum - 24. - 26. august 2012, blev der indstiftet en jubilæumsmedalje. Denne medalje blev overrakt til samtlige aktive gardister og ledere, samt æresmedlemmer og ildsjæle for Ruds-Vedby Gardens virke og formål. Herudover fik hvert Garderkorps tilstede én medalje i ramme, som tak for deres deltagelse under vores jubilæum. Dertil kom også en medalje til udstilling i Ruds Vedby Historie, lokalarkiv.

 

Ruds-Vedby Gardens formand - Carsten Petersen, fik dog som den eneste overrakt en speciallavet 25 års jubilæumsmedalje - samme krydsbånd, dog med guld medalje og en graveret tekst hvor der står: "Ruds-Vedby Garden. 25 års formands jubilæum. Carsten Petersen". Dette er givet som en gave til Gardens formand, da han ligeledes havde 25 års jubilæum som formand - og var Gardens stifter i sin tid.


                       Krydsbånd smal gul/smal sølv/smal gul/rød
NORGE MEDALJE 2014

Ruds-Vedby Garden tog i maj 2014 til Norge i anledningen af deres 200 års grundlovsjubilæum 17. maj 2014. Vi sejlede med Oslo-færgen derop den 15. maj og skulle være med i det kæmpe optog ved Eidsvoll-bygningen den 17. maj. Eidsvoll bygningen er der hvor grundloven blev skrevet tilbage for 200 år siden. Vi boede på en skole i Eidsvoll hvor vores venner fra Vilberg Skolekorps servicere med mad og godt selskab.

Den 17. maj var dagen hvor Garden røg ind i kæmpe mediestorm med tusindevis af tv-selskaber, kameraer og en masse nordmænd der alle heppede på optoget. Vi gik alt i alt 17 km. denne dag
 
Som tak for vores indsats og en stor påskønnelse gav Vilberg Skolekorps Garden en medalje herpå - Norge Medalje
Medaljen er med bånd i Norges farver - blå, hvid og rød men båndet må kun bæres til medaljen på den 17. maj.
 
Det var kun gardister, bestyrelse og supporter på denne tur der gik denne fornemme medalje
                                                 
Medalje med Eidsvoll-Bygningen, samt tilhørende blå/hvid/rød bånd
 
 
Uden bånd og til daglig bæres denne således:
                                  
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kalundborgvej 45, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 23429143